COVID-19 Info

Pazar

Pazar, smješten uz sami istočni zid Dioklecijanove palače, i oko crkve Svetog Dominika, jedno je od centralnih mjesta života u Splitu, ali sve više i popularno odredište među turistima željnim uranjanja u lokalni duh. Nekad je pazar bio na današnjem Voćnom trgu, no rastom grada pojavila se potreba za većim prostorom, i danas je taj dio gradske jezgre istinski trbuh grada Splita. Istodobno, to je mjesto na kojem se itekako još osjeća duh podneblja.