COVID-19 Info

Natječaji

23.06.2014. Demontaže/Građevinsko obrtnički radovi više

02.09.2014. Odluka o odabiru pružatelja/dobavljača usluga za radove na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" više

08.09.2014. Otvoren natječaj za rebranding i vidljivost više

Javni natječaj za radove na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" više

01.10.2014. Javni natječaj za radove opremanja interijera na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" više

15.10.2014. Javni natječaj za radove isporuke i ugradnje dizala na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" više

19.11.2014. Javni natječaj za dobavu i isporuku keramike na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" više

19.11.2014. Javni natječaj za radove na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" garaža više

26.11.2014. Javni natječaj za dobavu i isporuku tapisona na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" više

26.11.2014. Javni natječaj za dobavu i isporuku parketa na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg "HOTELA PARK" više

01.12.2014. Poziv za dostavu inicijalne ponude za dizajn, koordinaciju i pripremne radove za postavku staklenog zida na recepciji "HOTELA PARK" više

24.12.2014. Javni natječaj rasvjetna tijela više

24.12.2014. Javni natječaj zavjese i tapeciranje namještaja više

18.02.2015 javni natječaj za dobavu i isporuku: pokretnog namještaja, accessories, sefova,
televizora i opreme kuhinje na dogradnji ,nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg hotela park više

04.03.2015. Javni natječaj za dobavu i isporuku (sadnju i održavanje) svih elemenata uređenja okoliša - hortikulture više

04.03.2015. Za dobavu i isporuku posteljina, ručnika, čaša, tanjura i pribora za jelo na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji postojećeg Hotela Park više

18.03.2015. Natječaj za najam Spa/Wellness centra unutar Hotela Park više

08.04.2015. Poziv za dostavu inicijalne ponude za dobavu, ugradnju i instalaciju Software-a te obuku djelatnika za rad na integralnom informacijskom sustavu za hotelsko poslovanje (PMS) više

02.06.2015. Poziv za dostavu inicijalne ponude za aktivnost predstavljanja novog projekta (promocija medijima) i aktivnost otvaranja hotela više

03.06.2015. Poziv za dostavu inicijalne ponude za obavljanje revizije projekta financiranog strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. – 2013.više