COVID-19 Info

Grand Park

Kongresna dvorana Grand Park multifunkcijonalni je prostor koji se može dijeliti na dva zvučno izolirana dijela (Grand Park A i Grand Park B). Omogućava održavanje događanja jedan neovisno od drugog.

Dnevno svjetlo stvara ugodnu radnu atmosferu, a zaseban ulaz s terase omogućava jednostavan pristup dvorani.
Prostran predprostor nudi mogućnost za registraciju, pauzu i izlog.

Ovisno o postavi dvorana može biti za događanja do 180 osoba.
Prostor je također pristupaćan za osobe sa smanjenom mobilnošću.