COVID-19 Info

HOTEL PARK - Pokretač prve tvornice recikliranog sapuna na svijetu

Hotel Park je pokretač i inicijator projekta „Odgovorno poslovanje za čisti svijet“ . Ideju za realizaciju projekata dao je zapravo gospodin Joze Tomaš, direktor našeg hotela „Park”. Primijetili smo da nam ostaju velike količine upotrijebljenih sapuna i otpada koji zagađuje okoliš, a koji se može iskoristiti zbog toga smo predložili ovaj projekt predsjedniku „ Mreže udruge osoba sa invaliditetom“ gospodinu Anti Raosu kao priliku za samozapošljavanje i pokretanje jednog novog modela.S obzirom da pratimo trendove uvođenja zelenog poslovanja ,ekološke ,socijalne osviještenosti i društvene odgovornosti projekt je i saživio i naš primjer su slijedili i ostali splitski hotelijeri a i vodeče firme koje distribuiraju hotelsku kozmetiku.Partneri na projektu su „Hrvatski zavod za zapošljavanje“,“Kemisko tehnološki fakultet“,“Umjetnička akademija“,“Centar za kulturu Zlatana vrata“,“Centar za rehabilitaciju Josipovac“ i „Hotel Park“ Još ne postoji ništa slično u svijetu a i kod nas zbog toga smo se odlučili da budemo pokretači projekta.Želja se razvila iz potrebe za očuvanjem okoliša a i da se otpadni materijal koji se dnevno generira sakupi i od njega napravi nešto novo i korisno jer ono što je nekome otpad drugome prestavlja vrijednost a u ovom slučaju otvaranje radnih mjesta za osobe sa invaliditetom.To smo prepoznali i uz suradnju sa „ Mrežom udruga osoba sa invaliditetom“ rezultiralo je otvaranjem prve tvornice recikliranog sapuna u Dalmaciji.Vrijedne ruke naših djelatnica domaćinstva svakodnevno prikupljaju iskorišteni hotelski materijal koji ustupamo udruzi na daljnju reciklažu. Zaposlenici udruge vrše čišćenje sterilizaciju i reciklažu i pripremaju novi proizvod za tržište reciklirani sapun „Sapo“ koji smo ponudili i Vama na izbor u hotelskim sobama uz izbor i ostale brendirane hotelske kozmetike.Nikada nije kasno da budete pokretači promjena i napravite nešto korisno za nekoga kome je to potrebno. Od samih svojih početaka Hotel Park je njegovao zdravu klimu podupirao ekološke i društvene vrijednosti.Budite i Vi dio naše priče.

Vaš Hotel Park